Bản tin giá vàng

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1879.63 USD/ounce, tương đương 52,68 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,81-54,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,91 – 56,25 triệu đồng/lượng(MV-BR).

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1870.63 USD/ounce, tương đương 52,43 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,56 - 54,26 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,91- 56,23 triệu đồng/lượng(MV-BR).

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1879.41 USD/ounce, tương đương 52,68 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,38 – 54,18 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,95 - 56,33 triệu đồng/lượng(MV-BR).

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1874.41 USD/ounce, tương đương 52,54 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,36 - 53,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,75 - 56,15 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1956.71 USD/ounce, tương đương 54,84 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,31- 54,96 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,41 - 56,79 triệu đồng/lượng (MV-BR).