Bản tin giá vàng

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 20/11/2020: VÀNG TĂNG TRỞ LẠI

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1866.63 USD/ounce, tương đương 52,29 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,46 – 54,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,76 – 56, 03 triệu đồng/lượng (MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 19/11/2020: VÀNG TIẾP TỤC GIẢM

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1870.63 USD/ounce, tương đương 52,31 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,66 - 54,37 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,83 - 56, 10 triệu đồng/lượng (MV-BR).

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1880.63 USD/ounce, tương đương 52,71 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,76 - 54,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,72 – 56,09 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1889.63 USD/ounce, tương đương 52,94 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,88 – 54,58 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,95 – 56,33 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1896.63 USD/ounce, tương đương 53,15 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,98 - 54,68 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,00 - 56,39 triệu đồng/lượng (MV-BR).