Bản tin giá vàng

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 27/11/2020: VÀNG TĂNG NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1811.54 USD/ounce, tương đương 50,75 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,18-53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,52 - 54,89 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 26/11/2020: VÀNG TĂNG TRỞ LẠI

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1812.54 USD/ounce, tương đương 50,80 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,93 - 53,63 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,26 - 54,74 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/11/2020: VÀNG ĐỒNG LOẠT GIẢM

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1810.63 USD/ounce, tương đương 50,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,03 - 53,73 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,82 - 55,19 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/11/2020: VÀNG CÓ XU GIẢM MẠNH

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1828.63 USD/ounce, tương đương 51,21 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,26 - 53, 96 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,16 - 55,55 triệu đồng/lượng (MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/11/2020: VÀNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1873.63 USD/ounce, tương đương 52,49 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,76 - 54,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,77 - 56,09 triệu đồng/lượng (MV-BR).