Bản tin giá vàng

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 4/12/2020: VÀNG TĂNG NHẸ

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1840.84 USD/ounce, tương đương 51,48 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,36 -54,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,78- 55,33 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 03/12/2020: VÀNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1828.55 USD/ounce, tương đương 51,16 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,13 – 53,83 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,50 – 55,04 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 02/12/2020: VÀNG BẬT TĂNG TRỞ LẠI

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1813.48 USD/ounce, tương đương 50,74 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,96 – 53,66 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,20 – 54,65 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 01/12/2020: VÀNG TIẾP ĐÀ GIẢM

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1780.48 USD/ounce, tương đương 49,82 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,36 – 53,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 53,02 – 53,58 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/11/2020: VÀNG ĐỒNG LOẠT GIẢM

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1783.54 USD/ounce, tương đương 49,92 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,61 – 53,31 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 53,81 – 54,29 triệu đồng/lượng(MV-BR).