Bản tin giá vàng

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1950.74USD/ounce, tương đương 54,67 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,96 – 54,66 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,15 – 56,45 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1956.74 USD/ounce, tương đương 54,84 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,03 - 54,68 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,15 - 56,52 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1962.55 USD/ounce, tương đương 55,01 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 5413 - 5473 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,28 – 56,58 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1947.74 USD/ounce, tương đương 54,59 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,92 – 54,57triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,17 -56,53triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1946.74 USD/ounce, tương đương 54,56 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,93 – 54,63 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,18 – 56,55 triệu đồng/lượng(MV-BR).