Bản tin giá vàng

Phiên sáng nay giá vàng thế giới tiếp đà giảm xuống 1862.41 USD/ounce, tương đương 52,23 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,76 – 53,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,13 – 55,43 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới đi xuống giao dịch tại 1904.41USD/ounce, tương đương 53,38 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,06 – 54,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,70 – 56,08 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới đi xuống giao dịch tại 1911.68 USD/ounce, tương đương 53,58 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,08 - 53,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,85 - 56,23 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1951.68USD/ounce, tương đương 54,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,28 – 54,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,15 – 56,47 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1953.8USD/ounce, tương đương 54,75 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,21 - 54,91triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,16 - 56,48triệu đồng/lượng(MV-BR).