Bản tin giá vàng

​Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1889.74 USD/ounce, tương đương 53,01 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,08 – 53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,63 – 56,00 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1877.74 USD/ounce, tương đương 52,67 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,58 - 53,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,50 - 56,00 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1911.82 USD/ounce, tương đương 53,62 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53, 28 - 54,13 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,10 - 56,45 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1900.82 USD/ounce, tương đương 53,29 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53, 28 - 54,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56 ,02 - 56,38 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1898.82 USD/ounce, tương đương 53,24 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,13 - 53,83 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,72 - 56,10 triệu đồng/lượng (MV-BR).