Bản tin giá vàng

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giảm xuống mốc 1895.41 USD/ounce, tương đương 53,12 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,28 – 53,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,85 – 56,14 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1891.74 USD/ounce, tương đương 53,02 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,18 – 53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,61 – 55,99 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1919.74 USD/ounce, tương đương 53,82 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,51 – 54,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,90 - 56,20 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1930.74 USD/ounce, tương đương 54,13 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,58 – 54,23 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,05 – 56,35 triệu đồng/lượng(MV-BR).

​Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1908.74 USD/ounce, tương đương 53,51 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,18 - 53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,86 - 56,20 triệu đồng/lượng(MV-BR).