Bản tin giá vàng

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1898.82 USD/ounce, tương đương 53,24 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,13 - 53,83 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,72 - 56,10 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1889.51 USD/ounce, tương đương 52,98 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,93 - 53,63 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,30 - 55,63 triệu đồng/lượng(MV-BR)

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1894.51 USD/ounce, tương đương 53,12 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,91 - 53,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,32 - 55,70 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1885.51 USD/ounce, tương đương 52,87 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,06 - 53,76 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,26 - 55,68 triệu đồng/lượng (MV-BR)

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1860.74USD/ounce, tương đương 52,17 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,63 - 53,38triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,00 - 55,50 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới chuyển hướng tăng khoảng hơn 10 USD/oz lên 1863.52 USD/ounce, tương đương 52,25 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,58 – 53,43 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,65-54,98 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới tiếp đà giảm xuống 1862.41 USD/ounce, tương đương 52,23 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,76 – 53,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,13 – 55,43 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới đi xuống giao dịch tại 1904.41USD/ounce, tương đương 53,38 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,06 – 54,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,70 – 56,08 triệu đồng/lượng (MV-BR).