Bản tin giá vàng

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1891.74 USD/ounce, tương đương 53,02 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,18 – 53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,61 – 55,99 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1919.74 USD/ounce, tương đương 53,82 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,51 – 54,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,90 - 56,20 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1930.74 USD/ounce, tương đương 54,13 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,58 – 54,23 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,05 – 56,35 triệu đồng/lượng(MV-BR).

​Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1908.74 USD/ounce, tương đương 53,51 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,18 - 53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,86 - 56,20 triệu đồng/lượng(MV-BR).

​Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1889.74 USD/ounce, tương đương 53,01 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,08 – 53,88 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,63 – 56,00 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1877.74 USD/ounce, tương đương 52,67 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,58 - 53,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,50 - 56,00 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1911.82 USD/ounce, tương đương 53,62 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53, 28 - 54,13 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,10 - 56,45 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1900.82 USD/ounce, tương đương 53,29 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53, 28 - 54,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56 ,02 - 56,38 triệu đồng/lượng (MV-BR).