Bản tin giá vàng

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1907.71 USD/ounce, tương đương 53,46 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,56 – 54,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,97 – 56,30 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1898.71 USD/ounce, tương đương 53,30 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,36 – 54,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,91 – 56,23 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1904.51 USD/ounce, tương đương 53,38 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,46 - 54,16triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,96 - 56,25 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1918.74 USD/ounce, tương đương 53,77 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,63- 54,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,01-56,30 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1916.74 USD/ounce, tương đương 53,72 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,58 – 54,28 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,05 – 56,30 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giớigiao dịch tại 1896.74USD/ounce, tương đương 53,16 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,36 – 54,06 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,85 – 56,18 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới duy trì giao dịch tại mốc 1902.74 USD/ounce, tương đương 53,32 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,39 – 54,09 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,86 – 56,18 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Phiên sáng nay giá vàng thế giới giảm xuống mốc 1895.41 USD/ounce, tương đương 53,12 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,28 – 53,98 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,85 – 56,14 triệu đồng/lượng(MV-BR).