Bản tin giá vàng

​Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1944.7 USD/ounce, tương đương 54,50 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,16 - 54,86 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,16 - 56,65 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1909 USD/ounce, tương đương 53,52 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,66 - 54,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,00 - 56,38 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1.902 USD/ounce, tương đương 53,32 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,76 – 54,46 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,31 – 56,69 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1.897 USD/ounce, tương đương 53,18 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,96 - 54,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,23 – 56,55 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1882.87 USD/ounce, tương đương 52,76 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,71 – 54,31 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,01 – 56,24 triệu đồng/lượng(MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1877.65 USD/ounce, tương đương 52,57 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 5324 – 5384 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,76 - 56,03 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1878.65 USD/ounce, tương đương 52,68 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,21 - 53,86 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,77 – 56,05 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1906.71 USD/ounce, tương đương 53,44 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,63 – 54,23 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 56,00 – 56,25 triệu đồng/lượng (MV-BR).