Bản tin giá vàng

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/12/2020: VÀNG QUAY ĐẦU GIẢM NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1882.81 USD/ounce, tương đương 52,65 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,06 – 54,76 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,18 – 55,68 triệu đồng/lượng (MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/12/2020: VÀNG TĂNG NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1896.81 USD/ounce, tương đương 53,04 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,13 – 54,83 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,27 – 55,74 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 18/12/2020: VÀNG TIẾP TỤC TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1880.81 USD/ounce, tương đương 52,59 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,98 - 54,68 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,17 - 55,58 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/12/2020: VÀNG TIẾP TỤC TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1865.81 USD/ounce, tương đương 52,18 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,96 – Điểm neo 54,66 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,02 – 55,48 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/12/2020: VÀNG TĂNG NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1852.81 USD/ounce, tương đương 51,81 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,82 – 54,52 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,86 – 55,33 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/12/2020: VÀNG TIẾP ĐÀ TĂNG NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1830.81 USD/ounce, tương đương 51,17 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,46 – 54,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,62 – 55,08 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/12/2020: VÀNG TĂNG NHẸ PHIÊN ĐẦU TUẦN

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1836.65 USD/ounce, tương đương 51,36 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,56 – 54,26 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,78 – 55,19 triệu đồng/lượng (MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 11/12/2020: VÀNG CHUYỂN HƯỚNG TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1840.65 USD/ounce, tương đương 51,48 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,56 – 54,26 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 54,73 – 55,19 triệu đồng/lượng(MV-BR).