Bản tin giá vàng

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 04/01/2021: VÀNG TĂNG MẠNH PHIÊN ĐẦU TUẦN

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1918.74 USD/ounce, tương đương 53,70 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 55,33 – 56,03 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,92 – 56,38 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 31/12/2020: VÀNG TĂNG NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1896.81 USD/ounce, tương đương 53,00 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,86 – 55,56 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,63 -56,08 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 30/12/2020: VÀNG CHƯA CÓ ĐÀ BỨT PHÁ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1882.74 USD/ounce, tương đương 52,56 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,63 – 55,33 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,41 – 55,88 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 29/12/2020: VÀNG CÓ XU HƯỚNG GIẢM

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1879.74 USD/ounce, tương đương 52,57 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,66 – 55,36 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,28 – 55,73 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 28/12/2020: VÀNG TRÊN ĐÀ TĂNG

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1897.74USD/ounce, tương đương 53,07 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,68 -55,38 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,42 - 55,92triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/12/2020: VÀNG DUY TRÌ TĂNG NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1878.74 USD/ounce, tương đương 52,51 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,46 – 55,16 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,32 – 55,78 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/12/2020:VÀNG TĂNG NHANH TRỞ LẠI

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1877.64 USD/ounce, tương đương 52,51triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,26 - 54,96 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,28 - 55,73 triệu đồng/lượng(MV-BR).

 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/12/2020: VÀNG GIẢM NHẸ

Lúc 9h sáng nay giá vàng thế giới giao dịch tại 1866.64 USD/ounce, tương đương 52,20 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 54,09 – 54,79 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mốc 55,15 – 55,55 triệu đồng/lượng (MV-BR).